www.ZHEL.info

   »Forum

   »HC Blazice
   »HC Hliník Citov
   »HC Dřevohostice
   »HC Nové Dvory
   »LPD Opatovice
   »HC Prusinovice
   »SK Hasiči Přerov
   »HC Radkovy
   »HC Trachea
   »HC Tršice
   »HC Třebětice
   »HC VÚM Dřevohostice

   »Rozlosování
   »Rozpis zápasů I.
   »Rozpis zápasů II.
   »Tabulka základní části
   »Kompletní tabulka
   »Kanadské bodování
   »Tresty
   »Golmani

   »Čtvrtfinále
   »Semifinále
   »Finále

   »Pravidla
   »Kontakt
   »Archiv

   »Admin


TOPlist

JménoG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - T
1 Bakeš Jiří x - x - x 2 - 2 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 6 - 4 - 2
0 - 0 - x 1 - 1 - 1 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
2 Bonk Tomáš G x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
3 Chovanec Laďa 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
4 Hasilík Tomáš C x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 1 - 1 - 1 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 3 - 7 - 4
0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - 1
5 Jakubec Robert x - x - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 3 - 1 - 0
0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x
6 Jašík Karel 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 4 - 2
0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x
7 Kuchař Marek x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 2 - 1 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 1 - 0 - 1 0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 14 - 8 - 3
x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 1 - 2 - 1 3 - 2 - x 2 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x
8 Kuchař Zdeněk 0 - 0 - x 2 - 0 - x 1 - 0 - x 1 - 2 - x 0 - 1 - x 1 - 1 - x 1 - 1 - x 1 - 1 - 1 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x 10 - 11 - 1
x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 2 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 1 - 0 - x
9 Lukáš Jiří 1 - 0 - x 0 - 0 - 0 0 - 1 - x 1 - 2 - x 2 - 1 - 1 1 - 0 - x 0 - 1 - x 1 - 1 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 2 - 0 - x 16 - 11 - 4
x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 2 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - x 3 - 1 - 1 1 - 1 - x 2 - 0 - 1 0 - 0 - x
10 Machovič Bernard 1 - 0 - x 1 - 1 - 1 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 2 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 1 - 0 - x 2 - 1 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 10 - 3 - 10
0 - 0 - x 0 - 1 - 1 0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 3 x - x - x x - x - x 0 - 0 - x
11 Mikeška Vladimír 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1
x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x
12 Mlčák Radovan x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 x - x - x 1 - 0 - 2
x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x
13 Pluhař Jiří 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 2 - 1 - 1
0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 2 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x
14 Raška Vlastimil x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
15 Rytíř Michal 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 3
0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
16 Somr Jirka 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x
17 Stojan Martin x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x
18 Šromota Jan x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1
0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x
19 Štěpánek Zdeněk x - x - x x - x - x 0 - 1 - x 3 - 1 - x x - x - x x - x - x 1 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 4 - 3 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
20 Ulrych David G -5 - 0 - x -2 - 0 - x -2 - 0 - x -1 - 0 - x -1 - 0 - x -2 - 0 - x 0 - 0 - x -3 - 0 - x 0 - 0 - x -5 - 0 - x -4 - 0 - x -56 - 0 - 0
0 - 0 - x -2 - 0 - x -2 - 0 - x -4 - 0 - x 0 - 0 - x -3 - 0 - x -6 - 0 - x -5 - 0 - x K - K - x -4 - 0 - x -5 - 0 - x
21 Vlosinský Jaroslav 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 3 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - 10
0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 2 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 2
22 Zbruž Petr x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - 4
0 - 0 - 1 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 3
Soupeř: HC BL HC CI HC DR HC ND HC PR SK HP HC RA HC TC HC TS HC TR HC VM  
G - Góly, A - Asistence, T- Tresty (minuty)


1.HC Blazice - HC BL
2.HC Hliník Citov - HC CI
3.HC Dřevohostice - HC DR
4.HC Nové Dvory - HC ND
5.HC Opatovice - HC OP
6.HC Prusinovice - HC PR
7.SK Hasiči Přerov - SK HP
8.HC Radkovy - HC RA
9.HC Trachea - HC TC
10.HC Tršice - HC TS
11.HC Třebětice - HC TR
12.HC VÚM Dřevohostice - HC VM


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

MTSPORT

HC LPD OPATOVICE

HC PRUSINOVICE

ZS PREROV

>>AKTUALITY<<
20. 7. 2010
SRPEN 2010: 1. pá 13.8. v 19:30 - !ZRUŠENO!, 2. so 14.8. v 18:00 - VÚM, 3. so 14.8. v 19:15 - PR:DŘ, 4. ne 15.8. v 18:00 - VOLNO, 5. ne 15.8. v 19:15 - Tršice, 6. út 17.8. ve 20:30 - Dřevohostice, 7. st 18.8. ve 20:30 - RA:OP, 8. čt 19.8. ve 20:30 Prusinovice, 9. pá 20.8. v 19:15 - VÚM:TŘ, 10. pá 20.8. ve 20:30 - VOLNO, 11. so 21.8. ve 20:00 - VOLNO, 12. ne 22.8. ve 20:15 - Tršice, 13. po 23.8. ve 20:15 - VOLNO, 14. út 24.8. ve 20:00 - TŘ:PR, 15. st 25.8. ve 20:30 - RA:TA, 16. čt 26.8. v 19:00 - !ZRUŠENO!, 17. čt 26.8. ve 20:15 - !ZRUŠENO!. ZÁPASY!!! so 28.8. v 18:00 - TŘ:CI, so 28.8. v 19:30 - DŘ:HP, ne 29.8. v 19:30 - BL:PR, ne 29.8. ve 21:00 - VÚM:TA, po 30.8. v 19:00 - ND:TS, po 30.8. ve 20:30 - RA:OP! Zdenek

7.6.2010
V pátek dne 18.6. v 18h se uskuteční v Dřevohosticích na místě obvyklém schůzka kapitánů družstev ZHEL. Účast všech nutná, jedná se o přípravu ZHEL ročník 2010-11. Zdenek Účast potvrdily: HC Blazice, HC Dřevohostice, HC Nové Dvory, HC Opatovice, HC Prusinovice, SK Hasiči, HC Radkovy, HC Trachea, HC Tršice, HC Třebětice, HC VÚM a zástupce rozhodčích. Neozval se jen HC Citov.

11.4.2010
V sobotu 10.4. se uskutečnilo v Prusinovicích závěrečné vyhodnocení a vyhlášení výsledků ZHEL 2009-10, Touto cestou bych chtěl poděkovat za důstojné ukončení sezony všem hráčům HC Prusinovice, kteří se v čele s Petrem Lipnerem na organizaci plesu podíleli, DÍKY. Myslím si, že závěrečné vyhlašování výsledků je nedílnou součástí ZHEL, proto je zvláštní přístup některých týmů k této akci, svým přístupem znehodnocují práci, kterou pořadatelé do přípravy plesu vložili. Zdeněk

29.3.2010
FINÁLE: F 1. HC TŘ : HC ND - st 24.3. 2 : 3, 0 : 1, F 2. HC ND : HC TŘ - so 27.3. 0 : 7, 1 : 1, F 3. HC TŘ : HC ND - pondělí 29.3. 5 : 4, 2 : 1, Vítěz ZHEL 2009-10: HC TŘEBĚTICE. Zápas o 3.místo: ne 21.3. HC BL : HC VÚM 2 : 2 - SN 2:1, III.místo: HC BLAZICE Zdenek

15.3..2010
Březen: út 2.3. HC TŘ : HC VÚM 6 : 2, 1 : 0, st 3.3. HC BL : HC ND 2 : 3, 0 : 1, so 6.3. TA : CI, 5 : 2, ne 7.3. PR : TS, 3 : 1, út 9.3. TA : TS, 7 : 3, so 13.3. CI : PR, 3 : 6, út 16.3. HC VÚM : HC TŘ 0 : 3, 0 : 2 - postup HC Třebětice, út 16.3. TA : PR 0 : 0 - SN 1:1, st 17.3.HC ND : HC BL 4 : 4 - SN 1:2 - 1 : 1 so 20.3.HC BL : HC ND 3 : 4 - 1 : 2 - postup HC Nové Dvory, ne 21.3. v 19:45 zápas o 3.místo HC BL : HC VÚM - ne 21.3. TS : CI 5 : 4, St 24.3. a so 27.3. Zdeněk

19.2.2010
Zápasy čtvrtfinále: út 16.2. HC DŘ : HC ND 0 : 2, 0 : 1, čt 18.2. HC RA : HC VÚM 2 : 2 - SN 0:1, 0 : 1, pá 19.2. HC TŘ : HC LPD OP 2 : 2 - SN 2:3, 0 : 1, so 20.2. HC BL : SK HP 7 : 4, 1 : 0. Odvety: ne 21.2. HC ND : HC DŘ 4 : 1, 2 : 0 - postup HC ND, čt 25.2. HC VÚM : HC RA 0 : 2, 1 : 1 , pá 26.2. SK HP : HC BL 0 : 2 - postup HC BL, so 27.2. HC LPD OP : HC TŘ 2 : 4, 1 : 1. III.zápasy: so 27.2. HC RA : HC VÚM 0 : 3, 1 : 2 - postup HC VÚM ne 28.2. HC TŘ : HC LPD OP 4 : 1, 2 : 1 - postup HC TŘ
Zdenek

13.12.2009
Jiří Matýsek, gólman HC Dřevohostice, vytvořil rekord v době bez obdrženého gólu. Čisté konto udržel ve třech po sobě jdoucích utkáních ZHEL, DŘ:CI, OP:DŘ a ND:DŘ. Branku Mates obdržel ve 45s zápasu DŘ:HP. Celkový čas bez gólu je 180minut a 45s. Gratuluju!

11.12.2009
PROTEST družstva HC LPD Opatovice byl projednán na ČSLH, hráč HC Tršice Lakomý Matěj je dle systému ČSLH registrovaným hráčem! Všechny zápasy v nichž nastoupil za tým HC Tršice jsou KONTUMOVÁNY 5 : 0 ve prospěch soupeřů! Jedná se o tyto zápasy: PR : TS 5 : 0 (2:1), TS : TŘ 0 : 5 (6:7) a OP : TS 5 : 0 (5:7). Zdeněk

15.11.2009
Novinky pro II.kolo: 1. Časomíra - od pátku 20.11. se bude používat velká časomíra na zápasy ZHEL. 2. Barvě dresů se musí podřídit družstvo domácích. 3. V čistém čase posledních 5ti minut 3 třetiny je povolen oddechový čas 30s. 4. Kapitáni po ukončení zápasu překontrolují a podepíší zápis o utkání v šatně rozhodčích. 5. UPOZORNĚNÍ! §415 Občanského zákoníku - Odpovědnost za škodu, tedy i případné zranění!!!

19.12.2008
Název účtu:Záhorská hokejová extraliga Číslo účtu OS ZHEL:225196681/0300 IČO:22726098.Při převodu z účtu uveďte do sdělení název družstva, při platbě na poště do SS číslo pořadí týmu - BL 1, CI 2, DŘ 3, ND 4, OP 5, PR 6, HP 7, RA 8, TC 9, TS 10, TŘ 11, VÚM 12.

©2006 www.zhel.info    Powered By 6105Count