www.ZHEL.info

   »Forum

   »HC Blazice
   »HC Hliník Citov
   »HC Dřevohostice
   »HC Nové Dvory
   »LPD Opatovice
   »HC Prusinovice
   »SK Hasiči Přerov
   »HC Radkovy
   »HC Tršice
   »HC Třebětice
   »HC VÚM Dřevohostice

   »Rozlosování
   »Rozpis zápasů I.
   »Rozpis zápasů II.
   »Tabulka základní části
   »Kompletní tabulka
   »Kanadské bodování
   »Tresty
   »Golmani

   »Čtvrtfinále
   »Semifinále
   »Finále
   »Play Off

   »Bazar
   »Měsíční rozpis
   »Pravidla
   »Kontakt
   »Archiv

   »Admin


TOPlist

JménoG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - T
1 Chmurčiak Michal G x - x - x -3 - 0 - x -7 - 0 - x x - x - x -5 - 0 - x -1 - 0 - x -2 - 0 - x -4 - 0 - x -8 - 0 - x -2 - 0 - x -77 - 0 - 0
-5 - 0 - x -2 - 0 - x -11 - 0 - x -5 - 0 - x -3 - 0 - x -2 - 0 - x -10 - 0 - x 0 - 0 - x -5 - 0 - x -2 - 0 - x
2 Chmurčiak Miloš x - x - x 1 - 2 - x x - x - x x - x - x 2 - 1 - 1 1 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 9 - 8 - 5
0 - 0 - 1 0 - 2 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 2 - x 1 - x - 2 0 - 0 - x 0 - 0 - x 2 - 0 - x
3 Haitl Michal 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
4 Haitl Radim x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
5 Juránek Miroslav 2 - 0 - x 2 - 1 - x 2 - 1 - x x - x - x 1 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 1 - x 14 - 15 - 0
1 - 3 - x 0 - 2 - x 2 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 2 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 1 - 2 - x
6 Klimek Tomáš x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
7 Konečný Tomáš x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 0
x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
8 Kubík David x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 2 - 4 - 3
0 - 1 - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - 1 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x
9 Kubín Zdeněk C 0 - 0 - x 0 - 1 - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 2 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 4 - 8 - 0
1 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x
10 Kundera Martin x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x
11 Kutěj Martin G -5 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x -5 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
12 Machač Josef 0 - 1 - 1 0 - 1 - x 0 - 1 - 2 x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 2 - 0 - x 1 - 0 - x 7 - 9 - 8
0 - 2 - x 0 - 0 - x 2 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 0 - 1 - 2 1 - 1 - x 0 - 1 - 1
13 Malinský Daniel x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
14 Marek Antonín x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x
15 Müller Ondřej 0 - 0 - x 2 - 0 - x 2 - 2 - x x - x - x 0 - 0 - x 2 - 0 - x 2 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 16 - 9 - 0
2 - 2 - x 2 - 0 - x 1 - 2 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 2 - x
16 Pavlíček Robert x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
17 Peterka Pavel 0 - 1 - x 1 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 2 - x 0 - 1 - 1 8 - 4 - 2
2 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x
18 Ryška Kamil x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
19 Satánek Michal x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
20 Svoboda Stanislav 0 - 1 - 1 0 - 1 - 1 0 - 2 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 6 - 7
0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1
21 Šaradin Milan 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 1 - 1 - 3
0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x
22 Šiška Roman 1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 4 - 3 - 1
1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - 1
Soupeř: HC BL HC CI HC ND HC OP HC PR SK HP HC RA HC TS HC TR HC VM  
G - Góly, A - Asistence, T- Tresty (minuty)


1.HC Blazice - HC BL
2.HC Hliník Citov - HC CI
3.HC Dřevohostice - HC DR
4.HC Nové Dvory - HC ND
5.HC Opatovice - HC OP
6.HC Prusinovice - HC PR
7.SK Hasiči Přerov - SK HP
8.HC Radkovy - HC RA
10.HC Tršice - HC TS
11.HC Třebětice - HC TR
12.HC VÚM Dřevohostice - HC VM


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPONZOŘI ZHEL:

A.R.T. 247

Beta Spedice

Dagmara

RK NEMO

Poháry BAUER


DALŠÍ WEBY:

HC NOVÉ DVORY

HC PRUSINOVICE

ZS PREROV

>>AKTUALITY<<
13. 6. 2016
Pronájem ledové plochy Ledová plocha na ZS v Přerově bude k dispozici již od 25.7.. Pokud máte zájem o tréninkový led, kontaktujte Aleše Verlíka na telefonním čísle: 777 690 227. Zdenek

10. 4. 2016
Chtěl bych poděkovat hráčům HC Dřevohostice a Zdenkovi Kubínovi za práci, kterou odvedli při přípravách a organizaci závěrečného vyhlášení výsledků ZHEL 2015 - 2016 v Lipové, díky! Závěřečné vyhlášení je součástí celé soutěže a je velice smutné, že se ukončení sezony zúčastnili záatupci jen 7družstev. Kapitáni BL, CI, HP a PR se ani neozvali a neprojevili zájem o závěr sezony! Zdenek

19.12.2008
Název účtu:Záhorská hokejová extraliga Číslo účtu OS ZHEL: 225196681/0300 IČO: 22726098. Při převodu z účtu uveďte do sdělení název družstva, při platbě na poště do SS číslo pořadí týmu - BL 1, CI 2, DŘ 3, ND 4, OP 5, PR 6, HP 7, RA 8, TC 9, TS 10, TŘ 11, VÚM 12.

© 2006 - 2022 www.zhel.info | Powered by 6105 - ONLINE365 Count