www.ZHEL.info

   »Forum

   »HC Blazice
   »HC Hliník Citov
   »HC Dřevohostice
   »HC Nové Dvory
   »LPD Opatovice
   »HC Prusinovice
   »SK Hasiči Přerov
   »HC Radkovy
   »HC Tršice
   »HC Třebětice
   »HC VÚM Dřevohostice

   »Rozlosování
   »Rozpis zápasů I.
   »Rozpis zápasů II.
   »Tabulka základní části
   »Kompletní tabulka
   »Kanadské bodování
   »Tresty
   »Golmani

   »Čtvrtfinále
   »Semifinále
   »Finále
   »Play Off

   »Bazar
   »Měsíční rozpis
   »Pravidla
   »Kontakt
   »Archiv

   »Admin


TOPlist

JménoG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - T
1 Bartošek Martin 0 - 1 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 3 - 7 - 6
0 - 1 - 2 1 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 1 - 1
2 Bělíček Dominik 0 - 0 - x 0 - 2 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 2 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x
3 Bělíček René 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 2
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
4 Čuzy Jiří x - x - x 2 - 0 - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 2 - x 0 - 0 - 1 13 - 5 - 2
3 - 0 - x 1 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 1 - x 2 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - 1
5 Darebník Martin 0 - 0 - x 0 - 2 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 3 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - 1 x - x - x 5 - 2 - 3
0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x
6 Doležal Tomáš x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
7 Dvořák Radek G x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x -5 - 0 - x x - x - x -5 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
8 Gerat Miroslav 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 0 - 0 - x x - x - x 2 - 2 - 4
0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 2
9 Klimek Tomáš 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 4 - 2 - 0
x - x - x 1 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x
10 Kučerka Pavel x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
11 Kužela Vítězslav 0 - 0 - x 2 - 2 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 2 - 1 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 3 - 9 - 3
0 - 2 - 1 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 0 - x
12 Mikeška Lukáš x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
13 Podsedníček Pavel C 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - 2
0 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x
14 Polášek René 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 1 - 2
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
15 Pospíšilík Radek x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
16 Provazník Jiří x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x
17 Stehno Jan x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
18 Stehno Jiří x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
19 Šenovský Daniel x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 2 - 0 - x 4 - 2 - 0
0 - 1 - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x
20 Šiška Miroslav 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - 2 x - x - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 x - x - x 1 - 1 - 5
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
21 Šiška Pavel 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1
0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x
22 Trnka Ondřej x - x - x 1 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - 1 x - x - 1 0 - 0 - x 2 - 5 - 4
x - x - x 0 - 2 - 1 x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 1 - 1 - x
23 Večeřa David 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 3 - 1 - 0
0 - 0 - x 2 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x
24 Vrubel Radovan 1 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 7 - 2 - 0
0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 2 - 0 - x 1 - 0 - x
Soupeř: HC BL HC CI HC DR HC ND HC OP SK HP HC RA HC TS HC TR HC VM  
G - Góly, A - Asistence, T- Tresty (minuty)


1.HC Blazice - HC BL
2.HC Hliník Citov - HC CI
3.HC Dřevohostice - HC DR
4.HC Nové Dvory - HC ND
5.HC Opatovice - HC OP
6.HC Prusinovice - HC PR
7.SK Hasiči Přerov - SK HP
8.HC Radkovy - HC RA
10.HC Tršice - HC TS
11.HC Třebětice - HC TR
12.HC VÚM Dřevohostice - HC VM


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPONZOŘI ZHEL:

A.R.T. 247

Beta Spedice

Dagmara

RK NEMO

Poháry BAUER


DALŠÍ WEBY:

HC NOVÉ DVORY

HC PRUSINOVICE

ZS PREROV

>>AKTUALITY<<
22. 5. 2017
Schůzka ZHEL 2017 Schůzka kapitánů týmů ZHEL se uskuteční v Dřevohosticích v pátek 16. 6. 2017 v 18:30 h v restauraci U cara na zahradce v Dřevohosticích. Účast všech kapitánů bezpodmínečně povinná. Bude projednáno další pokračování amatérské soutěže. Na mail budou zaslány informace k projednání. Děkuji za potvrzení účasti na schůzce. Prosím o účast na schůzce i rozhodčí. Zdenek

22.3.2017
SUPERFINÁLE so 25.3. HC DŘ : HC RA. Hraje se 3 x 15min čistého času, 5min prodloužení 4-4, samostatné nájezdy. Zdenek

22. 1. 2017
Zdravím všechny příznivce amatérského hokeje! Obracím se na vás s otevřeným dopisem k situaci, která se v ZHEL objevila. Věřím, že se problém s amatérským původem několika hráčů vyřeší a letošní soutěž dohrajeme. Otevřený dopis naleznete zde. Díky za pochopení a vyřešení situace, Zdenek

© 2006 - 2022 www.zhel.info | Powered by 6105 - ONLINE365 Count