www.ZHEL.info

   »Forum

   »HC Blazice
   »HC Hliník Citov
   »HC Dřevohostice
   »HC Nové Dvory
   »LPD Opatovice
   »HC Prusinovice
   »SK Hasiči Přerov
   »HC Radkovy
   »HC Trachea
   »HC Tršice
   »HC Třebětice
   »HC VÚM Dřevohostice

   »Rozlosování
   »Rozpis zápasů I.
   »Rozpis zápasů II.
   »Tabulka základní části
   »Kompletní tabulka
   »Kanadské bodování
   »Tresty
   »Golmani

   »Čtvrtfinále
   »Semifinále
   »Finále
   »Play Off

   »Bazar
   »Měsíční rozpis
   »Pravidla
   »Kontakt
   »Archiv

   »Admin


TOPlist

JménoG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - T
1 Ambrož Pavel x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
2 Bečka Petr 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 3 - 2
0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
3 Doležel Vladimír 0 - 0 - 1 0 - 1 - 1 0 - 1 - 1 0 - 1 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 x - x - x 1 - 0 - 1 x - x - x 6 - 9 - 13
0 - 1 - x 0 - 1 - 2 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 2 0 - 0 - 1 2 - 1 - x 1 - 0 - x 0 - 2 - x 1 - 0 - 1 0 - 0 - 1
4 Dvořák Ondřej 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 0 - 2 x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 3 - 6 - 6
0 - 1 - 1 0 - 0 - 1 0 - 1 - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1
5 Ferianček Ivan x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - 0
x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
6 Haderka Radim x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x
7 Hradil Ivo 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 2 - 0 - 1 0 - 0 - x 2 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 5 - 4 - 4
0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 2 0 - 0 - x 0 - 2 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - 1 1 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
8 Hradil Tomáš 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 2 - 0 - 1 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 3 - x 0 - 0 - x 11 - 4 - 13
1 - 0 - 1 1 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 1 - 0 - 3 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 3 - 0 - 1 1 - 0 - 1 0 - 0 - x
9 Kolář Marian 0 - 0 - 2 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 2 x - x - x x - x - x 0 - 1 - 4
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
10 Konečný Jan 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 2 - 2
x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x
11 Krejčí Jiří 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 2 - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 10 - 8 - 1
2 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 0 - x 2 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 1 - x 1 - 2 - x
12 Kušík Martin 1 - 1 - x 1 - 0 - x 3 - 1 - x 1 - 1 - x 0 - 1 - 1 2 - 2 - 2 0 - 0 - x 0 - 0 - x 2 - 2 - 1 1 - 1 - x 0 - 0 - x 32 - 15 - 6
3 - 0 - x 2 - 0 - 1 1 - 1 - x 0 - 0 - x 3 - 1 - x 3 - 0 - x 2 - 0 - x 1 - 0 - x 3 - 4 - x 0 - 0 - 1 3 - 0 - x
13 Pazdírek Zdeněk x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
14 Rolinc Radim G x - x - x x - x - x -7 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x -8 - 0 - 0
-1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
15 Rozsíval Jiří C 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 2 - 9
0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - 2 0 - 0 - 2 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x
16 Růžička Dalibor 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 1 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 3 - 5 - 5
0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 2 - 1
17 Štěpánek Zbyněk 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 3 - 2 - 4
0 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x
18 Šurkal Miroslav x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
19 Švarc Bohumil x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 3 - 4 - 1
x - x - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 2 - 3 - 1 x - x - x 0 - 0 - x
20 Ťažký Tomáš x - x - x x - x - x 0 - 1 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - 2
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
21 Vítámvás Radek G -1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x -8 - 0 - x x - x - x -6 - 0 - x -5 - 0 - x -2 - 0 - x -22 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
22 Záděra Stanislav x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
23 Žídek Jakub x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 3 - 0
x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 2 - x 0 - 0 - x x - x - x
Soupeř: HC BL HC CI HC DR HC ND HC OP HC PR SK HP HC RA HC TC HC TR HC VM  
G - Góly, A - Asistence, T- Tresty (minuty)


1.HC Blazice - HC BL
2.HC Hliník Citov - HC CI
3.HC Dřevohostice - HC DR
4.HC Nové Dvory - HC ND
5.HC Opatovice - HC OP
6.HC Prusinovice - HC PR
7.SK Hasiči Přerov - SK HP
8.HC Radkovy - HC RA
9.HC Trachea - HC TC
10.HC Tršice - HC TS
11.HC Třebětice - HC TR
12.HC VÚM Dřevohostice - HC VM


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPONZOŘI ZHEL:

A.R.T. 247

Beta Spedice

Dagmara

RK NEMO

Poháry BAUER


DALŠÍ WEBY:

HC NOVÉ DVORY

HC PRUSINOVICE

ZS PREROV

>>AKTUALITY<<
12. 4. 2015
Schůzka ZHEL 2015-16 Schůzka kapitánů týmů ZHEL na sezónu 2015 - 2016 se uskuteční v Dřevohosticích v pátek 12. 6. 2015 v 18:30 h v restauraci U cara na zahradce v Dřevohosticích. Účast všech kapitánů povinná. Zdenek

12. 4. 2015
Chtěl bych poděkovat hráčům HC Dřevohostice za práci, kterou odvedli při přípravách a organizaci závěrečného vyhlášení výsledků ZHEL 2014 - 2015 v Lipové, díky! A Zdenkovi Kubínovi brzké uzdravení, Zdenek

19.12.2008
Název účtu:Záhorská hokejová extraliga Číslo účtu OS ZHEL: 225196681/0300 IČO: 22726098. Při převodu z účtu uveďte do sdělení název družstva, při platbě na poště do SS číslo pořadí týmu - BL 1, CI 2, DŘ 3, ND 4, OP 5, PR 6, HP 7, RA 8, TC 9, TS 10, TŘ 11, VÚM 12.

© 2006 - 2021 www.zhel.info | Powered by 6105 - ONLINE365 Count