www.ZHEL.info

   »Forum

   »HC Blazice
   »Silver Knights Břest
   »HC Hliník Citov
   »HC Dřevohostice
   »HC Nové Dvory
   »LPD Opatovice
   »HC Prusinovice
   »SK Hasiči Přerov
   »HC Radkovy
   »HC Tršice
   »HC Třebětice
   »HC VÚM Dřevohostice

   »Rozlosování
   »Rozpis zápasů I.
   »Rozpis zápasů II.
   »Tabulka základní části
   »Kompletní tabulka
   »Kanadské bodování
   »Tresty
   »Golmani

   »Čtvrtfinále
   »Semifinále
   »Finále
   »Play Off

   »Bazar
   »Měsíční rozpis
   »Pravidla
   »Kontakt
   »Archiv

   »Admin


TOPlist

JménoG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - T
1 Bečka Petr 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
2 Doležel Jiří x - x - x 2 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 2 - 0 - x x - x - x x - x - x 4 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
3 Dvořák Ondřej 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 1 - 4 - 8
0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x
4 Ferianček Ivan x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
5 Haderka Radim x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
6 Hradil Ivo x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
7 Hradil Tomáš 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 1 - 3 - x 1 - 1 - 1 1 - 1 - x 2 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 2 - x 0 - 0 - 2 0 - 1 - 1 12 - 12 - 6
0 - 0 - x 1 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - 1 1 - 0 - 1 x - x - x 1 - 2 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - x
8 Konečný Jan 0 - 0 - x 2 - 3 - 2 3 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - 1 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 2 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 10 - 13 - 9
0 - 0 - x 0 - 1 - 2 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 1 - 1 - x 1 - 2 - x 1 - 2 - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
9 Krejčí Jiří x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x
10 Kušík Martin 1 - 1 - x 2 - 1 - x x - x - x 3 - 0 - 1 2 - 1 - x 4 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - x 1 - 0 - x 1 - 0 - x 29 - 8 - 3
0 - 0 - x 1 - 0 - x 2 - 0 - x 0 - 0 - 1 2 - 0 - x 2 - 0 - x 2 - 1 - 1 0 - 0 - x 4 - 1 - x 0 - 1 - x 1 - 1 - x
11 Lipš Stanislav 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x 2 - 0 - x 1 - 0 - x 5 - 5 - 4
0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 2 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 1 - 1 x - x - x
12 Novotný Jan x - x - x x - x - x 2 - 1 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 4 - 1 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x
13 Pavlík František x - x - x 0 - 2 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 3 - 2 - 0
x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 2 - 0 - x 0 - 0 - x
14 Pecha Martin x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
15 Pecha Zbyněk x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 2 x - x - x x - x - x 0 - 0 - 2
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
16 Pospíšil Daniel G -2 - 0 - x 0 - 0 - x -5 - 0 - x -7 - 0 - x -2 - 0 - x -1 - 0 - x -5 - 0 - x -2 - 0 - x -1 - 0 - x -1 - 0 - x 0 - 0 - x -57 - 0 - 0
-2 - 0 - x -1 - 0 - x -2 - 0 - x -5 - 0 - x 0 - 0 - x -5 - 0 - x -5 - 0 - x -3 - 0 - x -2 - 0 - x -4 - 0 - x -2 - 0 - x
17 Rozsíval Jiří C 0 - 1 - x x - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 1 - 7 - 1
x - x - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
18 Růžička Dalibor 0 - 0 - x 1 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 5 - 5 - 1
0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x
19 Schejbal Karel x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - 0
0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x
20 Štěpánek Zbyněk 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x 1 - 6 - 5
0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 2 - x x - x - x 0 - 0 - 1 1 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 1
21 Šurkal Miroslav x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
22 Švarc Bohumil 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x 3 - 6 - 4
0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x 1 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - 1 0 - 2 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
23 Ťažký Tomáš x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x
24 Vítámvás Radek G x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
Soupeř: HC BL HC CI HC DR HC ND HC OP HC PR SK HP HC RA SK BR HC TR HC VM  
G - Góly, A - Asistence, T- Tresty (minuty)


1.HC Blazice - HC BL
2.HC Hliník Citov - HC CI
3.HC Dřevohostice - HC DR
4.HC Nové Dvory - HC ND
5.HC Opatovice - HC OP
6.HC Prusinovice - HC PR
7.SK Hasiči Přerov - SK HP
8.HC Radkovy - HC RA
9.Silver Knights Bestř - SK BR
10.HC Tršice - HC TS
11.HC Třebětice - HC TR
12.HC VÚM Dřevohostice - HC VM


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPONZOŘI ZHEL:

A.R.T. 247

Beta Spedice

Dagmara

RK NEMO

Poháry BAUER


DALŠÍ WEBY:

HC NOVÉ DVORY

HC PRUSINOVICE

ZS PREROV

>>AKTUALITY<<
27. 8. 2018
Výsledek zápasu ND:BR 10:4 (2:0, 6:2, 2:2)

19. 8. 2018
Sezona ZHEL 2018 - 19 začíná v neděli 26.8. zápasem ND:Břest ve 20:30. Platbu za I.kolo je nutné uhradit do 10. 9. včetně tréninkových ledů v hotovosti.. Zatím mám soupisky pouze dvou týmů, RHL Přerov a LPD Opatovice, ostatní soupisky nemám. Prosím o jejich urychlené zaslání. Nové stránky dle požadavků se připravují. Zdenek

© 2006 - 2022 www.zhel.info | Powered by 6105 - ONLINE365 Count