www.ZHEL.info

   »Forum

   »HC Blazice
   »HC Hliník Citov
   »HC Dřevohostice
   »HC Nové Dvory
   »LPD Opatovice
   »HC Prusinovice
   »SK Hasiči Přerov
   »HC Radkovy
   »HC Trachea
   »HC Tršice
   »HC Třebětice
   »HC VÚM Dřevohostice

   »Rozlosování
   »Rozpis zápasů I.
   »Rozpis zápasů II.
   »Tabulka základní části
   »Kompletní tabulka
   »Kanadské bodování
   »Tresty
   »Golmani

   »Čtvrtfinále
   »Semifinále
   »Finále
   »Play Off

   »Bazar
   »Měsíční rozpis
   »Pravidla
   »Kontakt
   »Archiv

   »Admin


TOPlist

JménoG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - T
1 Babuščák Jiří x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
2 Chmurčiak Miloš x - x - x 1 - 2 - 2 2 - 1 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - 1 1 - 0 - 1 13 - 8 - 12
0 - 1 - 2 2 - 0 - 1 0 - 1 - 1 1 - 0 - x 1 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - 1 1 - 1 - x 1 - 0 - 1 0 - 1 - x 0 - 1 - x
3 Haitl Michal 0 - 0 - x x - x - x 2 - 0 - 1 1 - 0 - x 1 - 1 - x 3 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 2 - 0 - x 14 - 1 - 3
x - x - x x - x - x x - x - x 2 - 0 - 2 x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 2 - 0 - x x - x - x
4 Haitl Radim 2 - 0 - 2 x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 2 - 0 - 2
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
5 Hradil Martin 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 2 x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 2
x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x
6 Janečka Josef x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
7 Jemelka Jaroslav x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
8 Juránek Miroslav 2 - 2 - x 2 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 3 - 5 - x 0 - 2 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 2 - 0 - x 1 - 1 - x 20 - 20 - 1
0 - 0 - x 3 - 1 - x 0 - 0 - x 2 - 2 - x 2 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 2 - x 1 - 3 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - 1
9 Kubík David 0 - 0 - 1 0 - 1 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 5 - 6 - 2
1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x
10 Kubín Zdeněk C 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 4 - x 0 - 0 - x 2 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 3 - x 5 - 16 - 0
0 - 2 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x
11 Kutěj Martin G x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
12 Leskovjan Tomáš 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
13 Machač Josef 1 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - 1 x - x - x 4 - 15 - 5
0 - 1 - x 1 - 3 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - x 0 - 2 - x 2 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 2 x - x - x 0 - 1 - x
14 Müller Ondřej 1 - 0 - x 0 - 1 - 1 1 - 1 - x 0 - 1 - 1 2 - 0 - x 5 - 1 - 1 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 17 - 13 - 4
1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 1 - 1 - x 0 - 2 - x 1 - 2 - x 0 - 1 - x 3 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 2 - 1 - x
15 Pavlíček Robert x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
16 Peterka Pavel 0 - 1 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 0 - 1 - x x - x - x 0 - 2 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 4 - 10 - 3
x - x - x 0 - 2 - x 0 - 1 - 1 x - x - x 0 - 1 - x 1 - 0 - x 0 - 2 - x 0 - 0 - 1 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x
17 Ryška Kamil x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x 2 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
18 Satanek Michal x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
19 Sedlář Dalibor G -3 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x -3 - 0 - x -6 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x -34 - 0 - 0
-4 - 0 - x -2 - 0 - x -2 - 0 - x -2 - 0 - x -2 - 0 - x -2 - 0 - x -1 - 0 - x x - x - x -1 - 0 - x -3 - 0 - x -3 - 0 - x
20 Svoboda Stanislav 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 2 - 5 - 5
0 - 0 - 2 0 - 2 - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 1 - 1 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
21 Šaradin Milan x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 4 - 3 - 8
2 - 0 - x 1 - 1 - x 0 - 0 - x 1 - 2 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - 3 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 x - x - x
22 Šiška Roman x - x - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 7 - 6 - 2
0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 0 - 1 0 - 1 - x 2 - 1 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 2 - x 0 - 0 - x
23 Šrámek Karel x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
24 Vinklárek Adam x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
Soupeř: HC BL HC CI HC ND HC OP HC PR SK HP HC RA HC TC HC TS HC TR HC VM  
G - Góly, A - Asistence, T- Tresty (minuty)


1.HC Blazice - HC BL
2.HC Hliník Citov - HC CI
3.HC Dřevohostice - HC DR
4.HC Nové Dvory - HC ND
5.HC Opatovice - HC OP
6.HC Prusinovice - HC PR
7.SK Hasiči Přerov - SK HP
8.HC Radkovy - HC RA
9.HC Trachea - HC TC
10.HC Tršice - HC TS
11.HC Třebětice - HC TR
12.HC VÚM Dřevohostice - HC VM


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPONZOŘI ZHEL:

A.R.T. 247

Beta Spedice

Dagmara

RK NEMO

Poháry BAUER


DALŠÍ WEBY:

HC NOVÉ DVORY

HC PRUSINOVICE

ZS PREROV

>>AKTUALITY<<
3. 7. 2013
Kapitáni,v mailu máte upravená pravidla ZHEL pro sezonu 2013 - 2014 a rozlosování zápasů nového ročníku. Pěkné léto a svědomitou přípravu na novou sezonu přeje všem Zdenek

7. 4. 2013
Chtěl bych poděkovat Zdenkovi Kubínovi a hráčům HC Dřevohostice za práci, kterou odvedli při přípravách a organizaci závěrečného vyhlášení výsledků ZHEL 2012 - 2013 v Lipové, díky! Zdenek

19.12.2008
Název účtu:Záhorská hokejová extraliga Číslo účtu OS ZHEL:225196681/0300 IČO:22726098.Při převodu z účtu uveďte do sdělení název družstva, při platbě na poště do SS číslo pořadí týmu - BL 1, CI 2, DŘ 3, ND 4, OP 5, PR 6, HP 7, RA 8, TC 9, TS 10, TŘ 11, VÚM 12.

©2006 www.zhel.info    Powered By 6105Count