www.ZHEL.info

   »Forum

   »HC Blazice
   »HC Hliník Citov
   »HC Dřevohostice
   »HC Nové Dvory
   »LPD Opatovice
   »HC Prusinovice
   »SK Hasiči Přerov
   »HC Radkovy
   »HC Trachea
   »HC Tršice
   »HC Třebětice
   »HC VÚM Dřevohostice

   »Rozlosování
   »Rozpis zápasů I.
   »Rozpis zápasů II.
   »Tabulka základní části
   »Kompletní tabulka
   »Kanadské bodování
   »Tresty
   »Golmani

   »Čtvrtfinále
   »Semifinále
   »Finále
   »Play Off

   »Bazar
   »Měsíční rozpis
   »Pravidla
   »Kontakt
   »Archiv

   »Admin


TOPlist

JménoG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - TG - A - T
1 Beneš Tomáš 0 - 0 - 1 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 2 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 9 - 6 - 2
0 - 3 - x 4 - 1 - x x - x - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 0 - x 1 - 0 - x 1 - 0 - x x - x - x x - x - x
2 Bouchal Martin 1 - 2 - x x - x - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 3 - 3 - 1
0 - 0 - x x - x - x x - x - x 1 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - 1 x - x - x
3 Dlouhý Ladislav 0 - 2 - x 1 - 3 - x 1 - 0 - x 2 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 1 - 0 - x x - x - x 2 - 1 - x 4 - 0 - x 0 - 1 - x 27 - 24 - 1
1 - 1 - x 3 - 6 - x 2 - 0 - x 1 - 1 - x 1 - 0 - x 2 - 0 - x 2 - 1 - x 1 - 0 - x 1 - 2 - x 2 - 2 - 1 0 - 3 - x
4 Dlouhý Martin x - x - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 4 - 6
0 - 0 - x 0 - 3 - x 0 - 0 - 2 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1
5 Hradil Pavel 2 - 0 - 1 1 - 0 - x x - x - x 1 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 2 - 1 - x 1 - 0 - x 0 - 3 - x 0 - 2 - x 13 - 12 - 3
0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 3 - 0 - x 1 - 2 - x 1 - 1 - x x - x - x
6 Janáček Zdeněk x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
7 Kapoun Milan 0 - 0 - 2 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 1 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 1 - 1 - 7
0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 2 x - x - x x - x - x
8 Kundel Marian x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
9 Lazar Martin x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
10 Navrátil Pavel x - x - x 1 - 3 - x x - x - x 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x 0 - 0 - 1 2 - 2 - 1 1 - 2 - x x - x - x 3 - 0 - 1 13 - 14 - 8
1 - 0 - x x - x - x 0 - 1 - x 1 - 1 - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x 1 - 1 - 2 1 - 0 - 1 2 - 2 - 1
11 Navrátil Radek x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
12 Negyeshi Martin 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 1 - 1 - x 1 - 0 - 1 x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 4 - 3 - 1
2 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 2 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x
13 Pacák Vladimír x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - 1 0 - 0 - 1 x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 4 - 2
0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x 0 - 1 - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x
14 Pospíšil Jaroslav C 0 - 0 - 3 x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - 3 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 2 - 11
0 - 1 - x x - x - x 0 - 0 - 2 x - x - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x x - x - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x
15 Ráb Rostislav 1 - 2 - 2 2 - 1 - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x 0 - 1 - 1 1 - 0 - x 0 - 1 - x x - x - x 11 - 12 - 8
0 - 0 - 2 1 - 2 - x 0 - 0 - 1 1 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 1 - 1 1 - 1 - x 2 - 1 - 1 x - x - x 2 - 0 - x
16 Skopal Marcel G x - x - x x - x - x -7 - 0 - x -3 - 0 - x -1 - 0 - x -6 - 0 - x -3 - 0 - x -5 - 0 - x -2 - 0 - x -4 - 0 - x -5 - 0 - x -55 - 0 - 0
-2 - 0 - x -1 - 0 - x -2 - 0 - x x - x - x x - x - x -4 - 0 - x -1 - 0 - x -1 - 0 - x x - x - x -3 - 0 - x -5 - 0 - x
17 Školoudík Marek 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 0 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - 1 0 - 1 - x 0 - 0 - 2 2 - 6 - 11
1 - 0 - 1 0 - 0 - 2 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - 1 0 - 1 - x 0 - 0 - 1 1 - 0 - x 0 - 1 - x 0 - 0 - x 0 - 0 - x
18 Špalek Martin x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
19 Tomiga Tomáš x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
20 Večeřa Marian x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
21 Zedek Jiří x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - x x - x - x
22 Žůrek Radek G x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x 0 - 0 - 0
x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x x - x - x
Soupeř: HC BL HC CI HC DR HC OP HC PR SK HP HC RA HC TC HC TS HC TR HC VM  
G - Góly, A - Asistence, T- Tresty (minuty)


1.HC Blazice - HC BL
2.HC Hliník Citov - HC CI
3.HC Dřevohostice - HC DR
4.HC Nové Dvory - HC ND
5.HC Opatovice - HC OP
6.HC Prusinovice - HC PR
7.SK Hasiči Přerov - SK HP
8.HC Radkovy - HC RA
9.HC Trachea - HC TC
10.HC Tršice - HC TS
11.HC Třebětice - HC TR
12.HC VÚM Dřevohostice - HC VM


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

SPONZOŘI ZHEL:

A.R.T. 247

Beta Spedice

Dagmara

RK NEMO

Poháry BAUER


DALŠÍ WEBY:

HC NOVÉ DVORY

HC PRUSINOVICE

ZS PREROV

>>AKTUALITY<<
3. 7. 2013
Kapitáni,v mailu máte upravená pravidla ZHEL pro sezonu 2013 - 2014 a rozlosování zápasů nového ročníku. Pěkné léto a svědomitou přípravu na novou sezonu přeje všem Zdenek

7. 4. 2013
Chtěl bych poděkovat Zdenkovi Kubínovi a hráčům HC Dřevohostice za práci, kterou odvedli při přípravách a organizaci závěrečného vyhlášení výsledků ZHEL 2012 - 2013 v Lipové, díky! Zdenek

19.12.2008
Název účtu:Záhorská hokejová extraliga Číslo účtu OS ZHEL:225196681/0300 IČO:22726098.Při převodu z účtu uveďte do sdělení název družstva, při platbě na poště do SS číslo pořadí týmu - BL 1, CI 2, DŘ 3, ND 4, OP 5, PR 6, HP 7, RA 8, TC 9, TS 10, TŘ 11, VÚM 12.

©2006 www.zhel.info    Powered By 6105Count